BIP

Eliminacje Gminne do IX Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

We wtorek 16 grudnia 2014r. zostały ogłoszone wyniki Eliminacji Gminnych do IX Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, których organizatorem było Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Konkurs polegał na prezentacji szopek bożonarodzeniowych i miał na celu pobudzenie inwencji twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży oraz całych rodzin.

 

Konkurs podzielony został na 4 kategorie: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Osoby Niepełnosprawne oraz Szopki Rodzinne. Prace oceniane były pod względem estetyki wykonania, pomysłowości oraz ciekawych rozwiązań plastycznych i technicznych.  Nasza szkoła zgłosiła  na konkurs 10 szopek.

Spośród 90 niepowtarzalnych szopek Komisja Oceniająca w składzie: pan Marcin Ciszek, pani Barbara Wojtunik oraz ks. Albert Adamczyk, wyłoniła następujących zwycięzców. Wśród nich znaleźli się nasi uczniowie

W kategorii Szkoła Podstawowa II miejsce zajęła Zuzanna Czaja- uczennica kl. IV

W kategorii szopka rodzinna I miejsce zajęły siostry Klaudia i Kinga Skóra

 

Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez CKiB Gminy Dębica

Gratulujemy

 

Galeria

Wycieczka do teatru w ramach projektu„ Chcemy więcej, chcemy lepiej” .

Igraszki z „BALLADYNĄ”, czyli o tym jak beneficjenci projektu

„ Chcemy więcej, chcemy lepiej” z Nagawczyny obejrzeli innowacyjną sztukę na deskach rzeszowskiego teatru.

Dzień 16 grudnia 2014 był dla młodzieży z Nagawczyny wyjątkowy. W tym dniu grupa teatralno-dziennikarska realizująca projekt „Chcemy więcej, chcemy lepiej”, uczestniczyła w spektaklu, jakiego jeszcze dotąd w rzeszowskim teatrze  im. W. Siemaszkowej nie było. Wybitny reżyser Radek Rychcik, zainspirowany 100 – leciem wybuchu I wojny światowej umieścił akcję dramatu w tamtejszych czasach. Nowe spojrzenie na sztukę i świat – zachwyciło i pokazało młodym widzom, że jest mnóstwo sposobów na realizację własnych pomysłów.

W ramach wycieczki młodzież odwiedziła również studio Telewizji Rzeszów. Bezpośrednie rozmowy z aktorami i dziennikarzami były dla młodych beneficjentów nowym doświadczeniem i niezapomnianą lekcją „na żywo”.Tam zapoznali się ze specyfiką telewizyjnego archiwum i zwiedzili reżyserkę. Jednak najbardziej zainteresowało ich studio, w którym nagrywa się „Aktualności”. Uczniowie bawili się w dziennikarzy i próbowali zapowiadać prognozą pogody. Wizytę w telewizji zakończyła projekcja filmu o historii Rzeszowa.

Po strawie duchowej uczniowie zgłodnieli, więc punktualnie stawili się w restauracji „Muza” znajdującej się w budynku teatru. Uczniów, po zjedzeniu pysznego obiadu, czekała jeszcze jedna niespodzianka- spotkanie z odtwórcami ról Balladyny, Aliny i Kirkora. Aktorzy chętnie rozmawiali z młodzieżą i pozowali do wspólnych zdjęć.

Wycieczka do Rzeszowa była składową projektu „Chcemy więcej, chcemy lepiej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Publicznym Gimnazjum Zespołu Szkół w Nagawczynie w partnerstwie z Gminą Dębica.

 

Galria

Projekt "Zwierzęta w naszym życiu i ich prawa" zakończony!

10.12.2014r w ZS w Nagawczynie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu "Zwierzęta w naszym życiu i ich prawa" w ramach programu Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. Uroczystość uświetnili goście i sympatycy Klubu Miłośników Zwierząt "Azorkowo" Pan Paweł Ochab radny Powiatu dębickiego, członek Stowarzyszenia Dębickiego Klubu Biznesu, Pan Marek Mikrut kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG w Dębicy oraz Pani Małgorzata Godek dyrektor ZS w Nagawczynie, opiekunowie i koordynatorzy KMZ 'Azorkowo" ze szkół Gminy Dębica, rodzice i przybyli uczniowie. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją filmu przygotowanego przez członków KMZ "Azorkowo" pt. "Zwierzęcy bohaterowie" dokumentującego pracę dzieci w przytulisku dla psów w Zawadzie. Najważniejszą częścią imprezy było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Prawa zwierząt". Zostały nagrodzone następujące prace:
I miejsce Martyna Stępień ZS w Pustkowie
II miejsce Emilka Smulska ZS w Pustkowie Osiedlu
II miejsce Kinga Jezuit ZS w Stasiówce
III miejsce Izabela Zięba ZS w Pustyni
III miejsce Karolina Parys ZS w Brzeźnicy
Ogromną niespodziankę sprawiły Panie Renata Koziara i Aneta Czarnota z Publicznego i Niepublicznego Przedszkola z Pustyni, które uzbierały już po raz kolejny 120 kg karmy dla gminnego przytuliska dla psów w Zawadzie 
Koordynatorzy projektu - Agata Wiater ZS w Nagawczynie, Anna Pondo ZS w Stobiernej
 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

20 listopada po raz pierwszy w Polsce obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Z tej okazji w naszej szkole 1 grudnia odbył się apel poświęcony prawom ucznia. Uczniowie najstarszej klasy w szkole przygotowali prezentację multimedialną, w której ujęli najważniejsze prawa, które ma uczeń.

Między innymi uczeń ma prawo do:

 • zapoznania się z programem nauczania , jego treścią, celami i stawianymi

wymaganiami, w tym wymogami stosowanego w szkole sytemu oceniania,

 • obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępu

w nauce,

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z higieną pracy

umysłowej,

 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź

psychicznej,

 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
 •  przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom

swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień

 • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych

i koleżeńskich,

 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

 • uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych

imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

 • korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych w obecności nauczyciela,

w ramach odbywanych zajęć,

 • wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania

się w organizacjach działających w szkole,

 • poprawienia oceny bieżącej w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem,
 • w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnie

psychologiczno – pedagogiczną ze względu na stan zdrowia do nauczania

indywidualnego w domu,

 • uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga

szkolnego zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną,

jak i w przypadku rozwoju swoich zainteresowań,

 • korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem

Akademia z okazji 96. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

14 listopada 2014 r. odbyła się akademia z okazji 96. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Mottem inscenizacji stały się słowa Józefa Piłsudskiego - „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”
Uczniowie przypomnieli historię i oddali cześć tym, dzięki którym po 123 latach zaborów odrodziła się niepodległa Polska, a także wszystkim, którzy bronili niepodległości płacąc za to krwią i życiem. To dzięki ich ofierze krwi możliwe było odrodzenie Ojczyzny.
W akademii wzięli udział uczniowie klasy VI-tej. Prowadzili ją Małgorzata Czaja i Michał Król. Poza recytacją wierszy przedstawienie ubarwiły utwory muzyczne „Gdzie są chłopcy z tamtych lat”, „Biały Krzyż”, „Piechota”, „Wojenka”, „Ułani, ułani, malowane dzieci”,  „Wolność” oraz „Pieśń I Brygady Legionów Polskich” oraz prezentacja multimedialna.
Uroczystość przygotowali nauczycielka historii – p. Grażyna Kamińska i nauczyciel muzyki p. Robert Piękoś.

JoomSpirit